About

In een periode van 7 jaar heb ik een offshore bedrijf geholpen om de engineering uit te breiden met een volwaardige besturingsafdeling. Deze besturingsafdeling bestaat uit hydrauliek, elektrotechniek en software engineers. Ze is verantwoordelijk voor het ontwerp en de implementatie van alle besturingsaspecten van de complexe systemen welke door het bedrijf  worden ontwikkeld, gebouwd en geïmplementeerd.

Ik ben begonnen om de systeemfuncties en bijbehorende software, welke tot op dat moment compleet uitbesteed werd, te analyseren en de kennis en vaardigheden binnen het bedrijf te ontwikkelen zodat op een betrouwbaar en kwalitatief hoog niveau de (systeem)software in huis geïmplementeerd kon worden. Het ontwikkelen van de software architectuur en standaardisatie hebben hierbij bijzondere aandacht en invulling gekregen. Daarnaast is een tweede besturingsplatform naast het bestaande geïmplementeerd welke het mogelijk heeft gemaakt om de systeemsoftware naar een hoger niveau te brengen.

Tijdens dit proces ben ik doorgegroeid naar de functie van afdelingsmanager van de inmiddels ras groeiende besturingsafdeling.

Naast verantwoordelijk voor de technische output van de afdeling was ik ook verantwoordelijk voor de afdelingsplanning, de prestaties van de afdeling binnen en buiten het bedrijf en natuurlijk de communicatie met andere afdelingen, klanten en overige relaties.

Na deze periode was de opdracht om de bedrijfskritische kennis binnen het bedrijf te houden volbracht en geborgd en wilde ik een nieuwe uitdaging.

Dit heeft geleid tot het oprichten van “Halma Industrial Control Systems” op 1 januari 2016.

Met Halma-ICS sta ik bedrijven bij in het (verder) ontwikkelen van besturingsoplossingen. Gedreven door de passie voor Industriële besturingssystemen is de doelstelling bedrijven te helpen het beste uit hun machines te halen. Dit gaat echter niet zonder ook het beste uit het team van mensen de achter machines te halen. Coaching en training zijn daarbij van wezenlijk belang.

Halma-ICS assisteert en adviseert bedrijven bij het ontwikkelen van hun besturingsafdeling en besturingsvraagstukken. Hierbij kan Halma-ICS ook een groot deel van de daadwerkelijke invulling verzorgen. Zoals bijvoorbeeld het implementeren van de PLC-code, de Scada of HMI systemen en eventueel het koppelen aan andere systemen.

Als een eigen besturingsafdeling een te grote stap is kan Halma-ICS ook adviseren en assisteren bij het selecteren van geschikte partners en begeleiden van samenwerkingstrajecten.

De speerpunten waar Halma-ICS zich op wil richten zijn naast bovenstaande met name het toepassing van “Hardware In the Loop” testen en het toepassen van Agile ontwikkelmethoden zoals Scrum.

ing. Jaap Halma

Industrial Control System